Varsány

Adatok a településről
Lakóinak száma: 1 646
Területe: 2 558 ha
Statisztikai kistérség: Szécsényi
A település honlapja: http://varsany.hu/

„Honfoglaló elődeink faluja”

Megközelítése, fekvése
Varsány község Nógrád megyében a Szécsényi kistérségben található. A 22-es útról Szécsénynél dél felé letérve érhető el a 2201-es közúton.

Története
Első okleveles említése a XIII. század elejéről ismert. Az évszázad végén a Varsányi család birtokaként jegyezték. Birtokosai voltak az Ónodi, Széchényi, Országh és Lossonczy családok. A XVI. század közepén a törököknek behódolván, 1562-63-ban Hasszán bin Ahmed hűbérbirtoka volt. A török időkben történt összeírás szerint 3 ház állt, míg a török után 1720-ban már 9 ház állt. Birtokosai a Kubinyi, Forgách család voltak. A XIX. században Pulszky Ferenc volt a falu birtokosa. A jobbágyfelszabadítás után földet kapott parasztok gyorsan gyarapodásnak indultak, a föld nélkül maradt summások pedig eljártak napszámba, elszegődtek munkákba. A falu a Rimóc-Hollókő-Nógrádsipek-Varsány viseletcsoportba tartozott, ezért ez a szűkebb terület minden tekintetben hasonlított egymásra. A XX. században a Szécsényi járáshoz tartozott. Nemzetisége főleg magyar, de evangélikus szlovák és izraeliták is éltek a településen. 1910-ben 1092 magyar lakosa volt, melyből 1032 római katolikus, 15 evangélikus, 45 izraelita volt.

Látnivalók
Varsányba beérve a Szécsényi úton áll a Magyarok Nagyasszonya kápolna az Ady Endre úti leágazással szemben. A Művelődési Ház parkjában, a Millenniumi emlékparkban 1997-ben állították a Millecentenáriumi emlékművet. Az általános iskola előtti parkban, a főúton áll a Harangláb, mellette a 1956-os emlékfa és a Trianoni kopjafa. A falu központjában található gótikus és román eredetű római katolikus templomot a XVIII. században barokk stílusban átépítették. A templom védőszentje Szent Mihály. A templomkertben található a II. világháborús emlékmű. A templommal átellenben a Főút és Petőfi út sarkán épült a Harmos-Kiss kúria. Továbbhaladva a Főúton, a templommal szemben található az I. világháborús emlékmű. Az orvosi rendelő előtt állították a Szent Rókus-szobrot. A gondozási központ alatti pataknál található egy forrás, amely ivóvíz minőségű. A Dózsa György úton a Falumúzeum mutatja be Varsány paraszti kultúráját. A falu végén Nógrádsipek felé, a Főút bal oldalán áll Nepomuki Szent János szobra. A templomtól a temetőig faragott stációk vezetnek. A falutól déli irányban, kb. 5 km-re található a Tábi-tó és a Tábi kastély. Innen még egy kis sétával elérhető a Tábi szomorúfűz, amely mára kis ligetté nőtte ki magát és természetvédelmi terület.

Hozzászólások lezárva