Az Alapítvány feladatai

Az Alapítvány a fenti céljait az alábbi közhasznú tevékenységekkel valósítja meg a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. 2. bek. c) pontja alapján:
1. Mindazon tevékenységek, programok, projektek támogatása, amelyek közvetlenül vagy közvetve hozzájárulnak a Cserhát-vidék és a Palócföld településeinek fejlődéséhez, a környezet védelméhez, a természeti és épített környezet megóvásához és fenntartható hasznosításához.
2. Szervezetek és személyek tevékenységének és programjainak támogatása a jelen Alapító Okiratban foglalt céloknak megfelelő körben.
3. Tudományos kutatás, oktatás, képzés, továbbképzés szervezése, támogatása illetve végzése a jelen Alapító Okiratban foglalt célok megvalósítása érdekében.
4. A hagyományok, a kulturális örökség ápolását, megőrzését, bemutatását célzó tevékenységek folytatása a jelen Alapító Okiratban foglalt céloknak megfelelő körben.
5. Az Alapító Okiratban foglalt célok hatékony megvalósítását segítő információk, pályázati és egyéb lehetőségek feltárása és megismertetése a Cserhát-vidék hátrányos helyzetű településeinek lakosságával, a társadalmi esélyegyenlőség érdekében.
6. Gondoskodik a rendelkezésre bocsátott pénzügyi eszközök, nem pénzbeli támogatások és egyéb vagyonrendelésekből eredő jövedelmek felhasználásáról.
7. A célokban megfogalmazottakkal összefüggésben konferenciákat, egyéb rendezvényeket, ismeretterjesztő programokat, nyitott alkalmakat szervez.
8. Közreműködik alkalmi vagy/és állandó munkalehetőségek feltárásában, közvetítésében, lehetősége szerint maga is foglalkoztat munkanélkülieket.

Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból saját tagságán kívül más is részesülhet. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében (azt nem veszélyeztetve) végez.
Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.
Az Alapítvány befektetési tevékenységet a Kuratórium által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete független a pártoktól, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselői, megyei és fővárosi önkormányzaton jelöltet nem állít.
Az Alapítvány gondoskodik a rendelkezésére bocsátott pénzügyi eszközök, nem pénzbeli támogatások és egyéb rendelésekből eredő jövedelmek felhasználásáról.
Az Alapítvány az Alapító okiratban megfogalmazott céljaival összefüggésben konferenciákat, egyéb rendezvényeket, ismeretterjesztő programokat, nyitott alkalmakat szervez, közreműködik alkalmi vagy/és állandó munkalehetőségek feltárásában, közvetítésében, együttműködik civil szervezetekkel.

Hozzászólások lezárva