Az Alapítvány céljai

Az Alapítvány tevékenységét az alábbi céljainak elérése érdekében fejti ki:
1. A Cserhát Natúrpark fejlesztési koncepció kidolgozása, a cím elnyeréséhez szükséges feltételek megteremtése, a létrejött Cserhát Natúrpark intézményi hátterének kialakítása és működtetése.
2. A Cserhát-vidék és a Palócföld épített és természeti környezetének védelme, rehabilitációja.
3. A Cserhát-vidék és a palóc nép hagyományainak, kultúrájának megőrzése, életminőségének javítása.
4. A Cserhát-vidék hátrányos helyzetű településeinek fejlődése.
5. A Cserhát-vidék és a Palócföld kulturális örökségének bemutatása és oktatása.
6. A Cserhát-vidék és a Palócföld háziipari, kézműipari hagyományainak ápolása, megőrzése.
7. A Cserhát-vidékre és a Palócföldre irányuló turizmus élénkítése.
8. A Cserhát-vidék és a Palócföld vállalkozási és foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése, a lakosság életfeltételeinek javítása.
9. A Cserhát-vidék és a Palócföld civil szférájának fejlesztése, működési feltételeinek javítása.
10. Elősegíteni a Cserhát-vidék és a Palócföld Európai Unióhoz való felzárkóztatásához szükséges követelmények teljesülését, beleértve a személyiségfejlesztést, az általános és szakmai ismeretek korszerűsítését, bővítését.
11. Elősegíteni a település- és vidékfejlesztési programok, projektek megvalósítását, pályázati lehetőségek megismertetését, megnyerését.
12. Elősegíteni a Cserhát-vidék és a Palócföld infrastrukturális fejlesztését.

Az Alapítvány a fenti céljait az alábbi közhasznú tevékenységekkel valósítja meg a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26. 2. bek. c) pontja alapján:
1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
3. kulturális tevékenység,
4. kulturális örökség megóvása,
5. műemlékvédelem,
6. természetvédelem, állatvédelem,
7. környezetvédelem,
8. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
9. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
10. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
11. euroatlanti integráció elősegítése,
12. közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások.

Hozzászólások lezárva